Voordelen voor jou

De voordelen voor jou als verkoper en voor je bedrijf, medewerkers en klanten:

Wij kijken naar de langere termijn

Wij kopen en investeren voor de lange termijn.
Ons doel is om een prachtige groep weg te zetten van
kwalitatieve bedrijven die elkaar versterken.

Dit houdt in dat we niet kijken naar hoe we waarde kunnen
weghalen, maar hoe we waarde kunnen toevoegen.
Onze strategie draait om kwaliteit en continuïteit.

Daarom bestaat de directie van SMGI ook uit ondernemende
mensen met meer dan een eeuw aan ervaring binnen de
maakindustrie wereldwijd.

 

 

Synergie en Risiscospreiding

Uiteraard kijken we naar mogelijkheden voor synergievorming
bij de bedrijven onderling.
Maar ook juist andersom:

Risicospreiding

Sommige bedrijven opereren in een bepaalde niche of werken
met een bepaald materiaal, product of service.
Dit werkt geweldig in die markt, tot er iets in die markt mis gaat.
Economisch, regelgeving, noem het maar.

Losstaande bedrijven lopen zo meer risico op faillissement.
Zij zijn te afhankelijk van enkele factoren.

Het voordeel van verschillende sectoren, klanten en zelfs
geografiën binnen de groep, zorgt dat ook nichebedrijven
kracht vinden in de bundeling met andersoortigen bedrijven.

 • Continuïteit wordt hierdoor beter gewaarborgd.

Behoud cultuur en naam

Als investeringsgroep zijn wij geen concurrerend bedrijf.
Dit voorkomt vaak voorkomende problemen met
botsende bedrijfscultuur of het afdwingen van
structuren die totaal niet passen, met als gevolg dat
een overname niet tot de resultaten leidt die gewenst
zijn.

Ook kijken wij naar behoud van de bestaande naam
alsook medewerkers. Je hebt iets moois opgezet.
Daar gaan wij uiteraard zorgvuldig mee.
Wij zien het als de basis om op verder te borduren.

Als investeringsgroep laten wij de bedrijven die we
overnemen, nagenoeg autonoom voortbestaan met
SMGI als strategische partner op de achtergrond.

Het gros van de alledaagse gang van zaken voor de
werknemers en klanten bij veelal gelijk. (zie ook punt 3)

Dit vergroot de kans enorm op succes voor het
bedrijf, juist na de overname.

Verschillende vormen bedrijfsopvolging mogelijk

Als investeringsgroep doen wij niet zelf het dag-tot-dag
management. ( indien nodig kan dit wel tijdelijk )

Wij zijn de strategische partner die achter de schermen helpt,
continuïteit en kwaliteit te waarborgen en verder door te voeren.

Dit maakt SMGI ideaal om verschillende strategieën in
management, te combineren met de verkoop van je bedrijf,
zodat je de waarde uit het bedrijf prive zeker kunt gaan stellen.

A: Pre-xit

Wellicht ken je voorbeelden van ondernemers die te laat
verkochten en niets, of een fractie kregen door te laat
te verkopen.

Jij als verkoper wilt alvast een deel van je bedrijfswaarde
prive zekerstellen, bijv. om zeker te zijn dat je gezin financieel
geborgen is.

Ondanks de verkoop wil je echter nog wel doorwerken in
je huidige/aangepaste rol met SMGI als strategische partner
voor verdere groei / optimalisatie.
Dit is het pre-exit model. Deels cashen, doorwerken en na
x jaar het restant verkopen.

B: Management Buy Out

Opvolging van binnen het bedrijf, met het voordeel dat
je bij opvolging, ook waarde uit de onderneming prive zeker
stelt doordat SMGI koopt.

Oftewel een Management Buy Out achtige setting met
een combinatie tussen interne opvolging en SMGI die
helpt alles in goede banen te leiden.

C: Management Buy IN

Opvolging extern. Er wordt een externe directeur gezocht
die, middels een periode van inwerking het management
van je over neemt.
Oftewel een Management Buy In met SMGI als (mede) financier
en begeleider.

 • Verschillende vormen van aanblijven en (gefaseerd) uitstappen zijn mogelijk
 • Mogelijk om na jaren hard werken, (deels) te cashen en uren te minderen,
  om bijv. (klein)kinderen meer te zien opgroeien.

Specifieke ervaring en kennis in de maakindustrie

In plaats van te komen halen, komen wij graag brengen.
Expertise, ervaring, know-how, netwerk.

Meer dan een eeuw aan internationale ervaring binnen ons team, op het
gebied van maakindustrie, maakt dat wij toegevoegde waarde
kunnen leveren op allerlei gebieden.

Van interne optimalisatie qua bedrijfsprocessen en cashflow
tot en met het aanboren van netwerken en (inter)nationale expansie / sales.

groeistrategie-bedrijf

Focus op continuïteit

De gezonde voortzetting van het bedrijf staat bij ons voorop.
Dit is ook waar je personeel en klanten naar verlangen.

Daarom zorgen wij ten eerste voor kwalitatief en ervaren
management met een bewezen trackrecord, zodat je weet
dat je bedrijf in goede handen is.

Ten tweede, zullen wij qua investeringen nooit een bod doen
dat het bedrijf niet kan dragen.
Wanneer er een te hoog bedrag voor een bedrijf wordt betaald,
moet dat hoe dan ook een keer terugkomen.

Gezien investeerders een horizon hebben van 3 tot 6 jaar,
gebeurt dit terugverdienen bij een te hoge prijs vaak kwaadschiks.
Ontslagen, verkoop van machines, etc. Hier leent SMGI zich niet voor.

Om deze redenen kijken wij enkel naar een eerlijke bedrijfswaardering
die realistisch en gezond is en gaan we enkel in gesprek met
verkopers die in plaats van voor zichzelf de hoofdprijs verwachten,
onze insteek voor hun personeel en klanten omarmen.

Best Practices

Wij zien heel veel, als strategische partner bij bedrijven
en dit is een enorm voordeel.
Zo zien we bijv. winstmarges van 2 tot 25% en zijn we
in staat om te berekenen hoe dit komt.
Bijv. automatisering, manier van inkoop / acquisitie, efficiënt
gebruik van machines, etc.

Vervolgens kunnen we die best practices op allerlei
vlakken, daar waar nodig toepassen om de bedrijven
die onder de vlag van SMGI varen, op zichzelf verder
te blijven verbeteren en daarmee de groep als geheel.

Commerciële Slagkracht

Veel bedrijven in de maakindustrie zijn technisch sterk.
Een prachtig, product of service. En dan?

Uiteraard moet dit aan de man gebracht worden.
Als je trots bent op wat je kunt leveren, wil je natuurlijk
zoveel mogelijk klanten voorzien van de waarde die je
te bieden hebt.

Veelal zien we dat de technisch know-how niet
gepaard gaat met evenveel commercieel talent
en er veel potentie blijft liggen.

Het bedrijf groeit niet zoveel en/of goed ( CASH = KING)
als het zou kunnen, waardoor ook ontwikkelingen stagneren.

Wij bij SMGI zijn commercieel sterk en beschikken ook
over een uitgebreid netwerk wat ons nog verder versterkt.

Zowel online als offline, zetten we sterk in op o.a.:

 • De juiste en een nieuwe (risicospreiding) sectoren
 • Aanboren nieuwe geografieën
 • Goede marges
 • Gezond prijsbeleid
 • Strategisch slimmer inkopen
 • Cross -en upsell mogelijkheden
 • Synergie met andere bedrijven
 • Internationaal netwerk inschakelen

Wanneer SMGI haar ervaring en expertise inzet voor
de commerciële slagkracht, geeft dit  ruimte om te
blijven doen waar je als bedrijf het beste in bent.

 

bedrijf-koper-vinden

Samen staan we Sterk!

Ben je gemotiveerd om de verkoop van je onderneming
vrijblijvend te bespreken met een partij die zich richt op
de potentie van je onderneming op de lange termijn?

Neem dan nu contact op.